Thiết kế nhà đẹp | Phong thuỷ làm nhà | Kinh nghiệm làm nhà

Thiết kế nhà đẹp | Phong thuỷ làm nhà | Kinh nghiệm làm nhà
Cách tinh tuổi làm nhà và thủ tục mượn tuổi làm nhà

Cách tinh tuổi làm nhà và thủ tục mượn tuổi làm nhà

CÁCH TÍNH TUỔI LÀM NHÀ VÀ THỦ TỤC MƯỢN TUỔI LÀM NHÀ Việc chọn tuổi đẹp làm nhà cần theo các nguyên tắc về tuổi xây nhà. Theo nguyê... [Đọc tiếp]

Nguồn gốc, ý nghĩa, ứng dụng, nguyên tắc đo của thước Lỗ Ban

Nguồn gốc, ý nghĩa, ứng dụng, nguyên tắc đo của thước Lỗ Ban

NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA, ỨNG DỤNG, NGUYÊN TẮC ĐO CỦA THƯỚC LỖ BAN 1. Lịch sử ra đời của thước Lỗ Ban - Theo truyền thuyết, Lỗ... [Đọc tiếp]

Phong thuỷ cho ban thờ gia tiên

Phong thuỷ cho ban thờ gia tiên

CÁCH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, HƯỚNG, CHIỀU CAO, KÍCH THƯỚC, CHẤT LIỆU... PHONG THUỶ CHO BAN THỜ Trong mỗi gia đình, bàn thờ... [Đọc tiếp]

Tầm quan trọng và cách xác định hướng, vị trí bếp

Tầm quan trọng và cách xác định hướng, vị trí bếp

TẨM QUAN TRỌNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, HƯỚNG CỦA BẾP, PHÒNG BẾP 1. Tầm quan trọng của phong thuỷ phòng bếp - T... [Đọc tiếp]

zalo