Trạm BTS 11VU064 - Vũng Tàu

Trạm BTS 11VU064 - Vũng Tàu
Trạm BTS 11VU064 - Vũng Tàu

Trạm BTS 11VU064 - Vũng Tàu

Thi công trạm BTS 11VU064 - Vũng Tàu

Chủ đầu tư: VMS6 - Mobifone

Hàng rào kẽm gai

Cửa Feeder

Hố tiếp địa

Cửa phòng máy nổ

Thi công cán nền

Thi công lắp đặt điện trong nhà

Tủ BTS

Đèn cảnh báo ngoài nhà trạm

Cầu cáp

Cột anten 600x600

Cổng nhà trạm

Biển tên nhà trạm

Hoàn thành

zalo