Thi công trọn gói nhà anh Thanh - Ninh Hiệp, Gia Lâm

Thi công trọn gói nhà anh Thanh - Ninh Hiệp, Gia Lâm
Thi công trọn gói nhà anh Thanh - Ninh Hiệp, Gia Lâm

Thi công trọn gói nhà anh Thanh - Ninh Hiệp, Gia Lâm

Thi công trọn gói nhà anh Thanh - Ninh Hiệp, Gia Lâm

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công thép sàn

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Ghép giáo chuẩn bị dựng cốp pha

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công cầu thang

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Trát ngoài

Thi công trọn gói nhà dân

Sơn ngoài

Thi công trọn gói nhà dân

Ốp đá cầu thang

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công ốp cabin tắm

Thi công trọn gói nhà dân

Lắp dựng hệ thống cửa nhựa lõi thép uPVC

Thi công trọn gói nhà dân

Lắp dựng cầu thang sắt lên tầng thượng

Thi công trọn gói nhà dân

Lắp kính lấy sáng

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Phòng ngủ bố mẹ sau khi hoàn thiện

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Phòng khách sau khi hoàn thiện

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Phòng bếp sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng

Phòng ăn sau khi đưa vào sử dụng

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Thi công trọn gói nhà dân

Phòng tập thể dụng trên tầng thượng

Thi công trọn gói nhà dânThi công trọn gói nhà dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo