Thi công nội thất căn hộ nhà chị Huyền - Trung Hòa, Cầu Giấy

Thi công nội thất căn hộ nhà chị Huyền - Trung Hòa, Cầu Giấy
Thi công nội thất căn hộ nhà chị Huyền - Trung Hòa, Cầu Giấy

Thi công nội thất căn hộ nhà chị Huyền - Trung Hòa, Cầu Giấy

Thi công hoàn thiện căn hộ

(Nhà chị Huyền - Trung Hòa, Cầu Giấy)

1. Phòng khách

Tanvien-Vách TV phòng khách
 
Tanvien-Vách TV+ Bếp phòng khách
 
Tanvien-Vách TV phòng khách 1
 
Tanvien-Sofa phòng khách
 
Tanvien-Sofa phòng khách - 2
 
Tanvien-Sofa phòng khách - 3
 
Tanvien - Tủ Bể Cá phòng khách
 

2. Bếp + Bàn ăn

Tanvien- Bếp + bàn ăn - 1
 
Tanvien- Bếp + bàn ăn - 2
 
Tanvien- Bếp + bàn ăn - 2
 
Tanvien- Bếp + bàn ăn - 3
 
Tanvien- Bếp + bàn ăn - 4
 
Tanvien- Bếp + bàn ăn - 5
 

3. Phòng ngủ Master

Tanvien - Phòng ngủ master - 1
 
Tanvien - Phòng ngủ master - 2
 
Tanvien - Phòng ngủ master - 3
 
Tanvien - Phòng ngủ master - 4
 
Tanvien - Phòng ngủ master - 5
 
Tanvien - Phòng ngủ master - 5
 
Tanvien - Phòng ngủ master - 6
 
Tanvien - Phòng ngủ master - 7
 

4. Phòng ngủ em bé

Tanvien - Phòng ngủ con - 1
 
Tanvien - Phòng ngủ con - 2
 
Tanvien - Phòng ngủ con - 3
 
Tanvien - Phòng ngủ con - 2
 

5. Phòng Vệ sinh 1

Tanvien - WC1 - 1
 
Tanvien - WC1 - 2
 
Tanvien - WC1 - 3
 
Tanvien - WC1 - 4
 
Tanvien - WC1 - 5
 

6. Phòng vệ sinh 2

Tanvien - WC2 - 1
 
Tanvien - WC2 - 2
 
Tanvien - WC2 - 3
 
Tanvien - WC2 - 4
 
Tanvien - WC2 - 5
zalo