Ép cọc bê tông Nhà số 37 Yên Hoa, Tây Hồ - HN

Ép cọc bê tông Nhà số 37 Yên Hoa, Tây Hồ - HN
Ép cọc bê tông Nhà số 37 Yên Hoa, Tây Hồ - HN

Ép cọc bê tông Nhà số 37 Yên Hoa, Tây Hồ - HN

ÉP CỌC BÊ TÔNG TRỌN GÓI
(Nhà số 37 Yên Hoa, Tây Hồ - Hà Nội)
 
Ép cọc bê tông
Tập kết cọc chuẩn bị thi công
 
Ép cọc bê tông
 
Ép cọc bê tông
Khoan neo chuẩn bị thi công
 
Ép cọc bê tông
 
Ép cọc bê tông
Quá trình ép cọc bê tông
 
Ép cọc bê tông
 
Kinh nghiệm làm nhà
zalo