Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TẢN VIÊN

1. Sơ đồ tổ chức

a.Sơ đồ:


Cơ cấu tổ chức TẢN VIÊN

b. Thuyết minh:

+ Sơ đồ tổ chức thể hiện hệ thống tổ chức của TẢN VIÊN, với quan điểm "tập trung dân chủ" để điều hành và ra các quyết định.
+ Cơ cấu tổ chức này là kiểu cơ cấu tổ chức phối hợp hữu cơ 2 loại cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng. Ban giám đốc được sự giúp sức của các phòng ban chức năng để chuẩn bị và ra quyết định, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và được toàn quyền quyết định trong đơn vị mình phụ trách. Các phòng ban chức năng không có quyền ra quyết định trực tiếp cho các đơn vị trực thuộc.
+ Cơ cấu tổ chức của Công ty giúp quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới vẫn theo nguyên tắc trực tuyến, nhưng bên cạnh Ban giám đốc có các phòng ban chức năng giúp việc, là đội ngũ những chuyên gia giỏi về chuyên môn giúp Ban giám đốc có những luận cứ khoa học trước khi ra các quyết định. Các phòng ban chức năng có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyết định ở các đơn vị trực thuộc.
+ Các ngành nghề kinh doanh chính được triển khai theo mô hình mũi nhọn với các đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập về bộ máy và được quan hệ, tương tác với nhau thông qua sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng ban gián tiếp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.
+ Với cơ cấu tổ chức này Công ty sẽ tận dụng được hết ưu điểm của 2 kiểu cơ cấu tổ chức trực tuyến và cơ cấu tổ chức chức năng như: Đảm bảo được nguyên tắc 1 thủ trưởng, tính thống nhất trong quản lý; song Ban Giám đốc vẫn có thể chia sẻ công việc với các bộ phận chức năng để quản lý tốt hơn; thu hút được nhiều nhân tài ở các lĩnh vực cho hệ thống tổ chức.
 

2. Năng lực nhân sự theo chuyên môn của Công ty: 

Số TT Cán bộ chuyên môn theo nghề Số lượng Thâm niên công tác Ghi chú
³5 năm ³10 năm ³15 năm
1 Thạc sĩ – Cử nhân kinh tế 3 2 1    
2 Kế toán 3 3      
3 Thạc sĩ - Kiến trúc sư 5 2 2 1  
4 Thạc sĩ - Kỹ sư xây dựng 8 5 2 1  
5 Thạc sĩ - Kỹ sư giao thông 5 3 2    
6 Kỹ sư thủy lợi 2 2      
7 Kỹ sư điện, nước 4 2 1 1  
8 Kỹ sư cơ khí 3 2 1    
9 Kỹ sư nông nghiệp 1 1      
10 Hoạ sỹ (chuyên ngành nột thất) 3 3      
11 Kỹ sư thực hành (hệ CĐ) 5 4 1    
12 Trung cấp các loại 8 5 2 1  
13 Công nhân kỹ thuật lành nghề các loại 220 60 100 60  
 

3. Các đơn vị kết hợp trực thuộc, liên kết:

TT Tên đơn vị Người phụ trách Số lượng  CBKT
1 Công ty TNHH MTV sản xuất vật liệu xây dựng Tản Viên    
2 Xưởng gỗ nội thất Tâm Tín Thành    
3 Xưởng sắt Ngọc Khánh    
4 Xưởng nhôm Tản Viên    
5 Xưởng kính trang trí Tản Viên    
6 Xưởng đá Tản Viên    
7 Kho thạch cao Đại Mỗ    
8 Kho sàn gỗ CN Đại Từ    
 
zalo