THI CÔNG NHÀ TRẠM BTS

THI CÔNG NHÀ TRẠM BTS

THI CÔNG NHÀ TRẠM BTS

Nhận thi công xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông - trạm thu phát sóng BTS
Liên hệ
Còn hàng

I

CÁC HỢP ĐỒNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TIÊU BIỂU

1

0804/2011/MIDC-HĐKT

Xây dựng CSHT cho 9 trạm BTS tại tỉnh Hải Dương (Đợt 2-2010)

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

4,038

08/04/2011

Đã hoàn thành 30/09/2011

2

0208/2011/MIDC-HĐKT

Xây dựng CSHT cho 10 trạm BTS tại tỉnh Hải Dương (Đợt 4-2010)

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

3,817

02/08/2011

Đã hoàn thành 17/12/2011

3

2908/2011/MIDC-HĐKT

Xây dựng CSHT cho 10 trạm BTS tại tỉnh Hải Dương (Đợt 6-2010)

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

4,420

29/08/2011

Đã hoàn thành 25/12/2011

4

1509/2011/MIDC-HĐKT

Thi công CSHT cho 06 trạm BTS tại tỉnh Bến Tre (Đợt 13-2010)

Trung tâm thông tin di động Khu vực IV – Mobifone

2,778

15/09/2011

Đã hoàn thành

5

0510/2011/MIDC-HĐKT

Thi công CSHT cho 06 trạm BTS tại T.p Vũng Tàu

Trung tâm thông tin di động Khu vực VI – Mobifone

1,162

05/10/2011

Đã hoàn thành

6

1810/2011/MIDC-HĐKT

Thi công CSHT cho 06 trạm BTS tại T.x Bà Rịa

Trung tâm thông tin di động Khu vực VI – Mobifone

2,300

18/10/2011

Đã hoàn thành

7

2710/2011/MIDC-HĐKT

Thi công CSHT cho 04 trạm BTS tại Tp Huế

Trung tâm thông tin di động Khu vực III – Mobifone

0,680

27/10/2011

Đã hoàn thành 29/12/2011

8

/2011/MIDC-HĐKT

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng trạm BTS phục vụ mục đích dùng chung cơ sở hạ tầng của VMS5 với VNPT Hải Dương.

 

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

0,073

 

Đã hoàn thành

9

0912/2011/MIDC-HĐKT

Xây dựng CSHT cho 03 trạm BTS tại tỉnh Hải Dương (Đợt 9-2010)

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

1,434

09/12/2011

Đã hoàn thành 01/2012

10

2311/2011/MIDC-HĐKT

Sửa chữa, bảo dưỡng các trạm BTS

Trung tâm thông tin di động Khu vực V, I – Mobifone

3,882

32/11/2011

Đã hoàn thành

11

0112/2011/MIDC-HĐKT

Xây dựng CSHT trạm BTS 11VU64 tại Vũng Tàu

Trung tâm thông tin di động Khu vực VI – Mobifone

0.587

01/12/2011

Đã hoàn thành 02/2012

12

0212/2011/MIDC-HĐKT

Xây dựng CSHT cho 04 trạm BTS tại tỉnh Hải Dương (Đợt 8-2010)

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

0.740

02/12/2011

Đã hoàn thành 02/2012

13

1912/2011/MIDC-HĐKT

Xây dựng trạm BTS mặt đất tại Huế và Quảng Bình

Trung tâm thông tin di động Khu vực III – Mobifone

4.641

19/12/2011

Đã hoàn thành 04/2012

14

2012/2011/MIDC-HĐKT

Cải tạo CSHT 12 trạm BTS Outdoor dùng chung VNPT Hải Dương

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

0.213

20/12/2011

Đã hoàn thành 02/2012

15

0602/2012/MIDC-HDKT-SC

Sửa chữa trạm BTS khu vực Dak Lak và Kon Tum đợt 1 năm 2012

Công ty TNHH phát triển hạ tầng di động – MIDC

1.437

06/02/2012

Đã hoàn thành 04/2012

16

0702/2012/MIDC-HDKT-SC

Sửa chữa trạm BTS khu vực Hải Dương và Quảng Trị đợt 1 năm 2012

Công ty TNHH phát triển hạ tầng di động – MIDC

1.645

07/02/2012

Đã hoàn thành 04/2012

17

0802/2012/MIDC-HDKT-SC

Sửa chữa trạm BTS khu vực Long An đợt 1 năm 2012

Công ty TNHH phát triển hạ tầng di động – MIDC

3.272

08/02/2012

Đã hoàn thành 04/2012

18

2202/2012/MIDC-HDKT

Thi công hàng rào trạm BTS

Công ty TNHH phát triển hạ tầng di động – MIDC

0,101

22/02/2012

Đã hoàn thành

19

2104/2012/MIDC-HDKT

Sửa chữa 10 trạm BTS ở Trà Vinh

Công ty TNHH phát triển hạ tầng di động – MIDC

0,310

21/04/2012

Đã hoàn thành

20

0205/2012/MIDC-HDKT

Xây dựng CSHT phát triển mạng lưới đợt 9 năm 2010 tỉnh Hải Dương

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

0,349

02/05/2012

Đã hoàn thành năm

21

1805/2012/MIDC-HDKT

Sửa chữa bảo dưỡng 22 trạm BTS tại tỉnh Long An

Công ty TNHH phát triển hạ tầng di động – MIDC

0,103

18/05/2012

Đã hoàn thành

 

22

2505/2012/MIDC-HDKT

Sửa chữa bảo dưỡng nhà trạm BTS Long An

Công ty TNHH phát triển hạ tầng di động – MIDC

0,075

25/05/2012

Đã hoàn thành

 

23

1012/2011/MIDC-HDKT

Xây dựng CSHT phát triển mạng lưới năm 2010 tỉnh Hải Dương

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

0,326

10/12/2011

Đã hoàn thành

24

 

Xây dựng CSHT phát triển mạng lưới năm 2013 tỉnh Hải Dương

Trung tâm thông tin di động Khu vực V – Mobifone

0,900

10/12/2013

Đã hoàn thành

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng

Không có sản phẩm nào cùng loại

zalo