Công trình công nghiệp

Công trình công nghiệp
Thi công khu sạc Pin - KCN Vsip Bắc Ninh

Thi công khu sạc Pin - KCN Vsip Bắc Ninh

Thi công khu sạc Pin - KCN Vsip Bắc Ninh   [Đọc tiếp]

Thi công vách ngăn - KCN Vsip Bắc Ninh

Thi công vách ngăn - KCN Vsip Bắc Ninh

Thi công vách ngăn - KCN Vsip Bắc Ninh   [Đọc tiếp]

Lắp đặt điện nguồn Khu sạc pin - Schenker Sóng Thần 1 - Bình Dương

Lắp đặt điện nguồn Khu sạc pin - Schenker Sóng Thần 1 - Bình Dương

Thi công Lắp đặt điện nguồn Khu sạc pin - Kho Schenker Sóng Thần 1 - Bình Dương   Đầu nối đường điện ... [Đọc tiếp]

Kho lạnh Schenker - VSIP Từ Sơn - Bắc Ninh

Kho lạnh Schenker - VSIP Từ Sơn - Bắc Ninh

Kho lạnh Schenker - VSIP Từ Sơn - Bắc Ninh   Tập kết vật tư Thi công xây thô Thi c&o... [Đọc tiếp]

zalo